OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 lok. 106
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia
bez konieczności tworzenia nowych miejsc pracy.

 Przedsięwzięcie:

Wspieramy przedsiębiorczość

 Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Wysokość pomocy:
Wysokość pomocy wynosi do 25 000,00 zł na operację.

Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł.


ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
  2. Wniosek z załącznikami 
  3. Załączniki dodatkowe
  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3 (.pdf .docx)

   4. Kryteria wyboru operacji

   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

   6. Procedury naboru wniosków

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn
czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

2017

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś581
Wczoraj525
Bieżący tydzień3194
Bieżący miesiąc12792
Wszystkich1175988