Uaktualniony Załącznik nr 2 do Regulaminu Biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Biura LGD "Dolina rzeki Grabi"


 Uaktualniony harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Harmonogram szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi"


Statut LGD "Dolina rzeki Grabi"

 


Regulamin Walnego Zebrania Członków LGD "Dolina rzeki Grabi"

 


  Uaktualniony Regulamin Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" ( marzec 2021 r.)

 Regulamin Rady LGD "Dolina rzeki Grabi"

 Regulamin Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" ( sierpień 2020 r.)


  Uaktualniony Regulamin Zarządu LGD "Dolina rzeki Grabi" (marzec 2021)

  Regulamin Zarządu LGD "Dolina rzeki Grabi"

 


Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD "Dolina rzeki Grabi"

 


Deklaracja członkowska (aktualizacja 2020 r.)  Uchwała Nr 18/2022 Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

Uchwała Nr 55/2020 Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

 Regulamin Biura LGD "Dolina rzeki Grabi"Procedura naboru pracownikówOpis stanowisk pracy


 Uaktualniona Organizacyjna struktra LGD
Organizacyjna struktra LGD


Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD - aktualizacja 

 Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD 
Warunki techniczne i lokalowe Biura LGDMonitoring i ewaluacja

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś457
Wczoraj472
Bieżący tydzień3342
Bieżący miesiąc1869
Wszystkich1115386