W dniach 19-20 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dzikie Wino” odbyła się Konferencja nt. „Ochrony i zabezpieczania lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego oraz możliwości ich udostępnienia turystom w województwie łódzkim”, zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” w ramach projektu współpracy „VIRTOUR”.


Projekt realizowany jest przez 3 lokalne grupy działania: LGD "Dolina rzeki Grabi" – woj. łódzkie oraz dwie z woj. małopolskiego: LGD "Beskid Gorlicki” i LGD „Korzenna”.


Głównym celem projektu jest rozwój turystyki opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru LGD. Natomiast cele szczegółowe skupiają się m.in. na stworzeniu nowego, innowacyjnego narzędzia promocyjnego wybranych atrakcji turystycznych poprzez opracowanie wirtualnego zwiedzania obszaru LGD oraz albumu, jak również wzrostu wiedzy z zakresu atrakcji turystycznych oraz zasad ochrony lokalnego dziedzictwa obszaru LGD poprzez organizację dwóch konferencji.


Ideą realizowanego projektu pt. „WIRTUALNE ZWIEDZANIE WYBRANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH – VIRTOUR” dofinansowanego w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, jest rozwój turystyki opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru LGD.


W ramach projektu powstało nowe innowacyjne narzędzie promocyjne wybranych atrakcji turystycznych, poprzez opracowanie wirtualnego zwiedzania obszaru trzech partnerów projektu. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają w mieszkańcach poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń oraz wspólnych wartości. Dotyczy to zarówno sfery kultury materialnej jak
i duchowej. Dodatkowo poprzez wykonanie tłumaczenia wirtualnego zwiedzania i albumu na języki obce, przyczyniamy się do rozpropagowania bogactwa lokalnego wśród szerszego grona odbiorców.


Łącznie w ramach projektu zrealizowano m.in. blisko 1000 panoram sferycznych, 90 panoram z lotu ptaka oraz 33 krótkie filmiki promocyjne. Ponadto przygotowano 3 panoramiczne gry edukacyjne, zorganizowano 2 konferencje nt. ochrony lokalnego dziedzictwa sakralnego i świeckiego w powiecie gorlickim i łaskim oraz wydano album.


Poprzez realizację projektu VIRTOUR chcemy przybliżyć „skarby” naszych obszarów i zachęcić do odwiedzenia tych wyjątkowych i urokliwych miejsc.


Konferencja połączona z wyjazdem studyjnym, zgromadziła liczne grono zainteresowanych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, które były reprezentowane przez wójtów i burmistrzów gmin członkowskich LGD: Gmina Buczek - Bronisław Węglewski, Gmina Dłutów - Grażyna Maślanka-Olczyk, Gmina Dobroń - Robert Jarzębak, Gmina Drużbice - Bożena Zielińska, Gmina Łask - Gabriel Szkudlarek, Gmina Widawa - Michał Włodarczyk, Gmina Wodzierady - Renata Szafrańska, Gmina Zelów - Urszula Świerczyńska oraz przedstawicieli rady, zarządu komisji rewizyjnej oraz przedstawicieli mediów. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dorota Ryl – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Marcin Binasiak- przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Pani Teresa Wesołowska – Starosta Łaski.


Konferencję rozpoczęła Pani Anna Doliwa – Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”, witając wszystkich zgromadzonych gości wraz z Panem Ireneuszem Omyłą – wiceprezesem Zarządu LGD oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Przewodniczącym Rady LGD.


Podczas konferencji zostały poruszone m. in. tematy takie jak:

 • „Dziedzictwo kulturowe regionu ziemi łódzkiej: architektura sakralna, rezydencjonalna – dwory i pałace oraz architektura przemysłowa” - Piotr Machlański,
 • „Fotografia Krajoznawcza jako forma dokumentowania Zabytków”- Andrzej Danowski ,
 • „Sposoby promocji atrakcji i produktów turystycznych województwa łódzkiego” - Tomasz Koralewski,
 • „Zabytki Powiatu Łaskiego” - Magdalena Binkowska.

W drugim dniu konferencji odbył się wyjazd studyjny, którego celem było pokazanie dziedzictwa kulturowego (duchowe i materialne w tle wielokulturowości) obszaru LGD i woj. łódzkiego - dobre przykłady ochrony i zabezpieczenia m.in. obiektów sakralnych i świeckich. Podczas wyjazdu studyjnego zwiedzaliśmy następujące obiekty:

 • Rzymskokatolicką Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku,
 • Muzeum Historii Łasku,
 • Pałac Piorunów,
 • kościoły na terenie Gminy Zelów:

– Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zelowie,

– Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie,

– Kościół parafialny pw. Nawrócenia Świętego Pawła i NMP w Wygiełzowie.

 

Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po obszarze Lokalnych Grup Działania: „Dolina rzeki Grabi”, „Beskid Gorlicki” i „Korzenna”, który obejmuje łącznie 19 gmin w województwie łódzkim i małopolskim. Zachęcam do wirtualnego zwiedzania wybranych atrakcji turystycznych, opartych na dziedzictwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym obszaru LGD.


Patronat honorowy objęli:

Patronat medialny objęli:

 • Dziennik Łódzki,
 • Nasz Tygodnik Zduńska Wola Łask,
 • naszemiasto.pl,
 • MAGTV.PL Rodzinna Telewizja Internetowa,
 • Łaskonline.pl,
 • Informator Zelowski,
 • Fakty Informacje Komentarze,
 • Radio Łódź,
 • Gazeta Dobrońska,
 • Biuletyn KSOW,
 • Panorama Łaska.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś570
Wczoraj525
Bieżący tydzień3183
Bieżący miesiąc12781
Wszystkich1175977