Rada Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem decyzyjnym.

Kompetencje Rady:

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Powoływanie Rady:

Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Rady:

Rada w 44% składa się z przedstawicieli sektora społecznego, w 33% z przedstawicieli sektora gospodarczego, pozostałe 22% stanowią przedstawiciele sektora publicznego. Skład Rady liczy 9 osób.

Każda gmina ma po 1 przedstawicielu w składzie Rady.

W skład Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

  1. Przewodniczący - Bronisław Węglewski (gmina Buczek / sektor publiczny)
  2. Wiceprzewodniczący - Robert Jarzębak (gmina Dobroń / sektor publiczny)
  3. Członek Rady- Małgorzata Kmin (gmina Dłutów / sektor gospodarczy)
  4. Członek Rady - Dagmara Moczkowska (gmina Drużbice / sektor społeczny)
  5. Członek Rady - Czesława Knul (gmina Łask / sektor społeczny)
  6. Członek Rady - Ewa Sowała (gmina Sędziejowice / sektor gospodarczy)
  7. Członek Rady - Małgorzata Frąckiewicz (gmina Widawa / sektor społeczny)
  8. Członek Rady - Adam Baczyński (gmina Wodzierady / sektor społeczny)
  9. Członek Rady - Katarzyna Sękowska (gmina Zelów / sektor gospodarczy)

  Uaktualniony Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 20.08.2020 r. 

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 27.11.2017 r. 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" 24.05.2017 r.

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś11
Wczoraj543
Bieżący tydzień1599
Bieżący miesiąc554
Wszystkich1051603