W dniu 19 września 2014 roku została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pt. "WIRTUALNE ZWIEDZANIE WYBRANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH", o akronimie "VIRTOUR".

 

Liderem projektu jest: LGD "Beskid Gorlicki" z woj. małopolskiego, pozostali partnerzy to:
- LGD "Dolina rzeki Grabi"
- LGD Korzenna

Cel główny projektu:
"Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym obszaru LGD"


Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie nowego, innowacyjnego narzędzia promocyjnego wybranych atrakcji turystycznych poprzez opracowanie wirtualnego zwiedzania obszaru oraz albumu LGD.
2. Wzrost wiedzy z zakresu atrakcji turystycznych oraz zasad ochrony lokalnego dziedzictwa obszaru LGD poprzez organizację konferencji


Planowany okres realizacji projektu:
wrzesień 2014 roku - maj 2015 roku


Całkowity budżet projektu (wydatki poniesione przez wszystkich partnerów projektu): 310 611,57 zł (brutto)

Budżet LGD "Beskid Gorlicki" na realizację projektu: 160 000,00 zł (brutto)
Budżet LGD "Dolina rzeki Grabi" na realizację projektu: 109 952,57 zł (brutto)
Budżet LGD Korzenna na realizację projektu: 40 659,00 zł (brutto)

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś483
Wczoraj525
Bieżący tydzień3096
Bieżący miesiąc12694
Wszystkich1175890