Informujemy, że we wtorek 12 marca 2013 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

W czasie trwania naboru do biura LGD "Dolina rzeki Grabi" wpłynęło 66 wniosków na łączną kwotę 5 032 625,73 zł w tym:
  • 11 wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wnioskowana kwota – 2 480 955,00 zł)
  • 40 wniosków w ramach działania "Małe Projekty" (wnioskowana kwota – 1 073 647,23 zł)
  • 6 wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (wnioskowana kwota – 776 478,00 zł)
  • 9 wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wnioskowana kwota – 701 545,50 zł)
Jednocześnie informujemy, że do 5 kwietnia 2013 r. ukaże się na stronie www.dolinagrabi.pl informacja o wynikach oceny merytorycznej, która odbędzie się podczas posiedzenia Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" w dniu 2 kwietnia 2013 r. Powyższa informacja zostanie również wysłana listownie do wszystkich wnioskodawców.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś36
Wczoraj673
Bieżący tydzień2239
Bieżący miesiąc15484
Wszystkich808447