Informujemy, że we wtorek 12 marca 2013 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

W czasie trwania naboru do biura LGD "Dolina rzeki Grabi" wpłynęło 66 wniosków na łączną kwotę 5 032 625,73 zł w tym:
  • 11 wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wnioskowana kwota – 2 480 955,00 zł)
  • 40 wniosków w ramach działania "Małe Projekty" (wnioskowana kwota – 1 073 647,23 zł)
  • 6 wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (wnioskowana kwota – 776 478,00 zł)
  • 9 wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wnioskowana kwota – 701 545,50 zł)
Jednocześnie informujemy, że do 5 kwietnia 2013 r. ukaże się na stronie www.dolinagrabi.pl informacja o wynikach oceny merytorycznej, która odbędzie się podczas posiedzenia Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" w dniu 2 kwietnia 2013 r. Powyższa informacja zostanie również wysłana listownie do wszystkich wnioskodawców.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś414
Wczoraj481
Bieżący tydzień414
Bieżący miesiąc13993
Wszystkich1177189