Informujemy, że w czwartek 2 stycznia 2014 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

W czasie trwania naboru do biura LGD "Dolina rzeki Grabi" wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 819 416,20 zł w tym:

  • 2 wnioski w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wnioskowana kwota – 260 499,00 zł)
  • 12 wniosków w ramach działania "Małe Projekty" (wnioskowana kwota – 208 925,20 zł)
  • 2 wnioski w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (wnioskowana kwota – 275 000,00 zł)
  • 1 wniosek w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wnioskowana kwota – 74 992,00 zł)


Jednocześnie informujemy, że do 22 stycznia 2014 r. ukaże się na stronie www.dolinagrabi.pl informacja o wynikach oceny merytorycznej, która odbędzie się podczas posiedzenia Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" w dniu 20 stycznia 2014 r. Powyższa informacja zostanie również wysłana listownie do wszystkich wnioskodawców.