Informujemy, że w czwartek 2 stycznia 2014 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

W czasie trwania naboru do biura LGD "Dolina rzeki Grabi" wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 819 416,20 zł w tym:

  • 2 wnioski w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wnioskowana kwota – 260 499,00 zł)
  • 12 wniosków w ramach działania "Małe Projekty" (wnioskowana kwota – 208 925,20 zł)
  • 2 wnioski w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (wnioskowana kwota – 275 000,00 zł)
  • 1 wniosek w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wnioskowana kwota – 74 992,00 zł)


Jednocześnie informujemy, że do 22 stycznia 2014 r. ukaże się na stronie www.dolinagrabi.pl informacja o wynikach oceny merytorycznej, która odbędzie się podczas posiedzenia Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" w dniu 20 stycznia 2014 r. Powyższa informacja zostanie również wysłana listownie do wszystkich wnioskodawców.


Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś27
Wczoraj673
Bieżący tydzień2230
Bieżący miesiąc15475
Wszystkich808438