Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"

W dniu 22 maja 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, które otworzyła prezes zarządu – Anna Doliwa. Podczas Walnego Zebrania, któremu przewodniczył Bronisław Węglewski - Wójt Gminy Buczek, podjęto uchwały dotyczące m.in. zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Uzupełniono skład zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, do którego wybrano Panią Kingę Szczepanik (Gmina Sędziejowice) reprezentującą sektor mieszkańcy.

Prezes zarządu – Anna Doliwa, opisała proces przygotowania LSR na nowy okres programowania w tym podsumowała konsultacje. Przypomniała, że w ramach budowy LSR prowadziliśmy konsultacje we wszystkich gminach członkowskich, w ramach których wykonaliśmy badania ankietowe, a także przeprowadziliśmy analizę SWOT co przełożyło się na powstanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Po omówieniu prac nad budową LSR, celów, wskaźników, grup docelowych… odpowiadając na pytania członków LGD przedstawiła obowiązujące terminy dotyczące LSR i poprosiła o dyskusję. Członkowie LGD obecni na Walnym Zebraniu pozytywnie zaopiniowali Lokalną Strategię Rozwoju.

W sprawach różnych Anna Doliwa – Prezes Zarządu podziękowała wszystkim Członkom za przybycie oraz dotychczasową pracę na rzecz LGD w tym aktywne włączenie się w proces tworzenia LSR mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Posiedzenie zamknął Przewodniczący Walnego Zebrania Bronisław Węglewski.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś415
Wczoraj481
Bieżący tydzień415
Bieżący miesiąc13994
Wszystkich1177190