Tytuł projektu:
Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych, akronim "SEGTiSG"

Lider projektu:

Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej – woj. Pomorskie

Partnerzy:

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek – województwo wielkopolskie

LGD „Dolina rzeki Grabi” – województwo łódzkie

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki- województwo warmińsko – mazurskie

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” – województwo opolskie

LGD „Z Nami Warto” – województwo wielkopolskie

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” – województwo małopolskie

 

Cel główny projektu:

Udostępnienie turystom oraz mieszkańcom 7 sieci gier terenowych oraz 3 szlaków geocachingowych na terenie Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, Stowarzyszenia LGD "Dolina rzeki Grabi", Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, Stowarzyszenie LGD Dolina Raby, Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów" oraz LGD "Z Nami Warto" poprzez opracowanie gier terenowych, zamontowanie modelowych geoskrytek oraz organizację wizyty studyjnej do czasu złożenia wniosku o płatność.

Operacja przyczyn się do realizacji celów ogólnych LGD „Dolina rzeki Grabi”, tj. celu ogólnego II „Integracja lokalnej społeczności poprzez stwarzanie warunków do zróżnicowanej aktywności mieszkańców” oraz celu ogólnego III „Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz wzmocnienie roli funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zintegrowaniu mieszkańców obszaru”, celów szczegółowych: 2.3 „Rozwój oferty turystycznej Doliny Grabi poprzez aktywizację mieszkańców” i 3.1 „Zintegrowana promocja obszaru LGD”, a także następujących przedsięwzięć: 5. „Wspólnie kreujemy produkty turystyczne” i 9. „Wspólnie na rzecz innowacyjnej promocji” oraz pozwoli osiągnąć wskaźniki: „Liczba zorganizowanych spotkań metodologicznych dla reprezentantów LGD, połączonych z wyjazdem”, „Liczba opracowanych i wydrukowanych albumów oraz ulotek (tytułów)”, „Liczba gadżetów (rodzajów)”, „Liczba nagranych filmów promocyjnych”. W ramach operacji na ternie LGD „Dolin rzeki Grabi” zostanie zorganizowana wizyta studyjna połączona ze spotkaniem metodologicznym dla reprezentantów wszystkich Partnerów, ponieważ na terenie ww. LGD od kilku lat już funkcjonują questy, a w ostatnim czasie sieć została odnowiona i rozwinięta do liczby 36 questów. Opracowanie i wydrukowane zostaną również ulotki promocyjne gry terenowe na obszarze. Ulotki będą bezpłatne i ogólnodostępne dla turystów, jak i mieszkańców LGD. Umieszczone będą m.in. w punktach informacji turystycznej, centrach kultury, ośrodkach wypoczynkowych, samorządach. W ramach działań promocyjnych zaplanowane jest również nakręcenie materiałów filmowych promujących gry terenowe, obszar LGD, jego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczno-kulturowe.

                                                                              

Cel ogólny LSR                                                                                                                                                               

Cel ogólny II: Integracja lokalnej społeczności poprzez stwarzanie warunków do zróżnicowanej aktywności mieszkańców

Cel ogólny III: Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz wzmocnienie roli funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zintegrowaniu mieszkańców obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR                                                                                                                                             

Cel szczegółowy 2.3 Rozwój oferty turystycznej Doliny Grabi poprzez aktywizację mieszkańców

Cel szczegółowy 3.1 Zintegrowana promocja obszaru LGD                                                          

 

Przedsięwzięcia LSR                                                                                                                                                   

Przedsięwzięcie 5: Wspólnie kreujemy produkty turystyczne                     

Przedsięwzięcie 9: Wspólnie na rzecz innowacyjnej promocji

                                                              

Wskaźniki projektu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1

Szt.

Protokół odbioru prac, dokumentacja zdjęciowa

Liczba wydarzeń/ imprez

1

Szt.

Listy obecności

Liczba nowych i/lub zmodernizowanych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

1

Szt.

Protokół odbioru prac, dokumentacja zdjęciowa

Liczba zrealizowanych projektów współpracy

1

Szt.

Protokół odbioru prac, dokumentacja zdjęciowa

Liczba przygotowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej

1

Szt.

Protokół odbioru prac, dokumentacja zdjęciowa

 

 

Główne rezultaty projektu:

 • Zorganizowanie na terenie Stowarzyszenia LGD „Dolina rzeki Grabi” wizyty studyjnej dla wszystkich Partnerów Projektu.
 • Opracowanie nowych i aktualizacja istniejących gier terenowych (1 sieć gier terenowych (powstanie 1 nowy quest z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi.
 • Zamieszczenie questów w Ogólnopolskiej Aplikacji Mobilnej.
 • Opracowanie graficzne i druk ulotek questowych (2000 egzemplarzy).
 • Opracowanie i wykonanie gadżetów reklamowych.
 • Nakręcenie filmu promocyjnego.

 

Grupy docelowe:

Turyści odwiedzający ten region, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki edukacyjne, mieszkańcy.

Planowany obszar realizacji projektu:

 1. LGD "Dolina rzeki Grabi" na obszarze 9 gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i Zelów.
 2. Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej: obszar działania LGD
 3. Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek: obszar działania LGD
 4. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki: obszar działania LGD
 5. Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” : obszar działania LGD
 6. LGD „Z Nami Warto” : obszar działania LGD
 7. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” : obszar działania LGD

Planowany okres realizacji projektu:

kwiecień 2022 roku – grudzień 2022 roku

 

Całkowity budżet projektu (wydatki poniesione przez wszystkich partnerów projektu): 422 067,00 zł.

Filmy promujące projekt współpracy

Film nr 1
Film nr 2
Film nr 3

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś290
Wczoraj991
Bieżący tydzień4630
Bieżący miesiąc13613
Wszystkich1303095