ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Debating the future of Europe: contributing to a roadmap for a more united Union"/ "Debata na temat przyszłości Europy: wkład w plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej Unii", realizowanej w ramach projektu European Academy Network.
 
Konferencja odbędzie się w dniu: 10 maja 2022 r. /wtorek/ godz. 9:30-14:30.
Miejsce konferencji: KolumnaPark *** Hotel & Restauracja, Dobroń, ul. Hotelowa 1, 95-082 Przygoń.

Konferencja odbędzie się również w wersji online na platformie zoom i FB.
 
Zachęcamy do udziału i rejestracji uczestnictwa pod linkiem:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQITGORJVjaN.../viewform
 
To międzynarodowe wydarzenie jest piątym spotkaniem partnerów reprezentujących trzynaście krajów - dwanaście z UE (Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania) i Macedonii, połączonych jako Sieć Akademii Europejskiej - EAN.
Projekt został zrealizowany zgodnie z agendą polityki UE 2020-2022. Głównym celem projektu jest dostarczenie lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne uczestnictwo na poziomie UE. Sieć wymieniała dobre praktyki dotyczące tego, jak lokalni decydenci i obywatele mogą „podchodzić do Europy” i uczestniczyć w jej tworzeniu. Ostatecznym celem jest podnoszenie świadomości na temat demokracji w gminach i krajach partnerskich oraz w całej UE. Projekt stworzył możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, zaangażowania społecznego i wolontariatu na poziomie Unii.
Program konferencji poniżej: