Głównym celem projektu European Academy Network, którego parterem jest LGD "Dolina rzeki Grabi", jest dostarczenie lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne uczestnictwo na poziomie UE. European Academy Network łączy miasta i organizacje z całej Europy w serii międzynarodowych wydarzeń, podczas których doświadczają różnorodnych form edukacyjnych i podnoszących świadomość polityczną i obywatelską. 

Większość modułów ma charakter gier symulacyjnych (symulacja obrad Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Rady UE). Pozwalają one lepiej zrozumieć procedury i standardy, które składają się na Unię Europejską i aktywne obywatelstwo europejskie.

Działania w ramach projektu – głównie międzynarodowe spotkania partnerskie - odbywać się będą w okresie od marca 2020 do grudnia 2021 roku, angażując partnerów z 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Malty, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy. 

Sieć gromadzi również dobre praktyki na temat tego, w jaki sposób samorządy, aktywiści i obywatele mogą "zbliżyć się do Europy" i uczestniczyć w jej tworzeniu. Podniesie to kompetencje uczestników w zakresie demokracji w gminach i krajach partnerskich oraz w UE jako całości. Projekt stworzy możliwości wzajemnego zrozumienia, międzykulturowej solidarności edukacyjnej, zaangażowania społecznego i wolontariatu na poziomie Unii. Z zamiarem szerokiego wsparcia europejskiej edukacji obywatelskiej i zaangażowania w kształtowanie agendy UE, opublikowany zostanie POLICY TOOLKIT.

 

Program Europa dla Obywateli - opis projektu

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś555
Wczoraj1290
Bieżący tydzień1845
Bieżący miesiąc20544
Wszystkich1330814