EUROPEAN ACADEMY NETWORK 

W dniach 28-29 września 2020 r. w Veliko Tarnovo i online odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu EUROPEAN ACADEMY NETWORK. W debatach otwartych dla społeczeństwa dyskutowaliśmy o stanie UE i roli lokalnych społeczności w jej systemie - który był wstępem do kluczowych koncepcji projektów, takich jak: unijny system demokratyczny, wielopoziomowy rząd, instytucje, procedury, polityki stanowiące obywatelstwo UE i europejskie, relacje między szczeblem Unii a lokalnym.Rozmawialiśmy też o roli obywatelstwa europejskiego i roli aktywnego obywatelstwa w planie po pandemii UE. Zachęcamy do śledzenia dalszych wydarzeń i uczestnictwa w sesjach otwartych. Szczegóły znajdują się w linku poniżej. 

European Academy Network