Zapraszamy do współtworzenia publikacji „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”
 
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje, że realizuje operację pt. „Dziedzictwo kulturowe „Doliny rzeki Grabi” mającą na celu zaangażowanie lokalnych twórców i koła Gospodyń Wiejskich w rozwój i promowanie obszarów działania LGD „Doliny rzeki Grabi” oraz wypromowanie tych grup i ich produktów. Efektem realizacji operacji będzie włączenie lokalnych twórców i KGW w rozwój i promocję obszarów wiejskich z terenu działania LGD „Doliny rzeki Grabi” poprzez wydanie w nakładzie 5.000 sztuk publikacji w terminie do 15 października 2020 r.
 
Projekt jest zgodny z 6. Priorytetem PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ponieważ: Poprzez realizację projektu włączymy regionalnych twórców, Koła Gospodyń Wiejskich w społeczność, która dowie się jak szerokim wachlarzem dziedzictwa kulturowego może się szczycić. Grupa ta nie tylko będzie miała szansę zaistnieć na lokalnym rynku, ale będziemy się starać, by razem z LGD „Dolina rzeki Grabi” brała udział w różnego rodzaju imprezach w województwie. Promowanie wyrobów, a także samych artystów i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich przełoży się na ich „zaistnienie” na rynku, ale również na rozwój gospodarczy obszaru LGD.
 
Szacujemy, że na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi” tworzy około 20 lokalnych twórców oraz aktywnie działa 20 Kół Gospodyń Wiejskich. Każde z nich, angażując się w powstanie publikacji, zainwestuje nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego regionu. Będziemy promować lokalne rękodzieło, oryginalne przepisy KGW i ich wyroby. Nasze działania będą zatem zgodne z 1. Celem KSOW na lata 2014-2020 (Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich) oraz wpisują się w 6. Działanie KSOW na lata 2014-2020 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 
W związku z powyższym, zapraszamy do współpracy lokalnych artystów i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.
 
Zainteresowanych prosimy o dostarczanie drogą mailową lub osobiście materiałów niezbędnych do powstania pozycji wydawniczej – opisów działalności i zdjęć (co najmniej 10, w jak największej rozdzielczości). Dla każdego przewidziana jest do aranżacji 1 strona formacie 20x20 cm. Możliwa jest również wizyta pracownika LGD w celu zgromadzenia materiałów. Partner wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i ewentualną modyfikację przesłanych opisów i zdjęć.
 
Projekt będzie realizowany do 15 października 2020 r. Lokalni twórcy, artyści i KGW chętne do współpracy, prosimy o kontakt (osobisty, mailowy lub telefoniczny) do 7 sierpnia 2020 r. oraz nadesłanie/dostarczenie materiałów do 15 sierpnia 2020 r.
 
Współtworząc publikację „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”, lokalni twórcy, artyści oraz aktywnie działające Koła Gospodyń Wiejskich będą mieli możliwość zainwestowania nie tylko w popularyzację swojej marki, ale również w promocję całego naszego regionu.
 
Osoba do kontaktu w związku z realizacją zadania:
Magdalena Binkowska
tel. 505056559
 
Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenie portalu internetowego http://ksow.pl
 
Zapraszamy do współpracy!
 
 
 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś198
Wczoraj518
Bieżący tydzień1163
Bieżący miesiąc17666
Wszystkich1217856