OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 30 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570); 

Przedsięwzięcie:

Wspieramy tworzenie i rozwój firm

 Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 800 000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 6/2019
  2. Wniosek z załącznikami 
  1. Załączniki dodatkowe
  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wejścia po raz pierwszy na rynek pracy -załącznik nr 4 (.pdf .docx)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD -załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 3 (.pdf .docx)
  1. Kryteria wyboru operacji
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  3. Procedury naboru wniosków

 Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn 
czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś40
Wczoraj524
Bieżący tydzień4754
Bieżący miesiąc14840
Wszystkich1269048