LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”
OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKA - STANOWISKO
 SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ I ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98-100 Łask lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy –  specjalista ds. szkoleń i rozliczeń projektów" (liczy się data wpływu do LGD). Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:30 w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Więcej informacji w Ogłoszeniu o naborze.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna dla kandydata LGD

Oświadczenie monitoring LGD

Kwestionariusz osobowy LGD

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych