Przewodniczący Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” zaprasza członków Rady na posiedzenie w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących naborów: 

Nr 1/2019 Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)

Nr 2/2019 Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)

Nr 3/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Posiedzenie planowane jest na dzień 21.06.2019 r (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD przy ul. Słowackiego 14 lok. 8 98-100 Łask.

 

Przewodniczący Rady

LGD „Dolina rzeki Grabi”

/-/ Bronisław Węglewski