Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1 w dniu 8 luty 2019 r. o godzinie 16:30 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17:00, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, zatwierdzonego uchwałą Nr 4/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania “Dolina rzeki Grabi“ z dnia 24 maja 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 5/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” z dnia 27 listopada 2017 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W załączeniu:

 1. Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków.

  2. Załącznik Nr 31 do Procedury obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe

  3. Załącznik Nr 32 do Procedury obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania: projekty grantowe

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

  LGD „Dolina rzeki Grabi”

/-/ Anna Doliwa

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś17
Wczoraj157
Bieżący tydzień174
Bieżący miesiąc11499
Wszystkich515886