Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 29 stycznia 2019 roku /wtorek/o godzinie 16:00.

Proponowany program zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności LGD „Dolina rzeki Grabi” za 2018 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
  3. Przedstawienie kandydatów spełniających wymagania konkursowe zarządowi – podjęcie decyzji
    w sprawie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.
  4. Sprawy różne.