Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym.

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - Publicystyka - Koła Gospodyń Wiejskich