LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI
PRACOWNIKA  
STANOWISKO KIEROWNIK BIURA 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25.01.2019 r. godz. 16:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” ul. Słowackiego 14 lok. 8, 98-100 Łask lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik biura w LGD „Dolina rzeki Grabi” (liczy się data wpływu do LGD). Otwarcie ofert nastąpi dnia 28. 01. 2019 r. o godzinie 8:00 w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Więcej informacji w Ogłoszeniu o naborze.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dla kandydata