Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 17 stycznia 2019 roku /czwartek/ o godzinie 16:00.

Proponowany program zebrania:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD „Dolina rzeki Grabi” na lata 2014-2020.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 i 3 do Regulaminu biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura LGD "Dolina rzeki Grabi" – ogłoszenie naboru na stanowisko kierownika biura (umowa na zastępstwo).
  4. Sprawy różne.