Uprzejmie informujemy, że można regulować składki członkowskie za rok 2019. W załączniku poniżej znajduje się Uchwała, w której podane są kwoty składek członkowskich obowiązujące w roku 2019 dla gmin, firm, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego lub bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi":

Nr konta bankowego 36 2030 0045 1110 0000 0423 0500

Do pobrania: 

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" z dn. 22 listopada 2018 r.