Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 22 listopada 2018 roku /czwartek/ o godzinie 16:00.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD „Dolina rzeki Grabi” na lata 2014-2020.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2019.
  3. Sprawy różne (m.in.: projekt grantowy, projekt współpracy).