Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego. W spotkaniu, które odbyło się 19 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi uczestniczyły Anna Doliwa – Prezes Zarządu LGD i jednocześnie wiceprezes Federacji Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania oraz Monika Marks – Kierownik Biura LGD.

W posiedzeniu Komisji brały również udział pozostałe Lokalne Grupy Działania należące do Federacji. Każda z nich zaprezentowała swoje materiały promocyjne oraz produkty lokalne, których mogli skosztować członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu. Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" przywiozła ciasto z lokalnej piekarni Piekarnictwo Piotrowski Krzysztof Piotrowski z Okupa Małego (gm. Łask).

Po przerwie nadszedł czas na prezentację poszczególnych przedstawicieli LGD. Jako pierwszy wystąpił Piotr Nowacki – prezes Federacji Łódzkiej Sieci LGD oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga". Przedstawił on pokrótce zbiorcze informacje nt. wszystkich Lokalnych Grup Działania, m.in. o wysokości pozyskanych i dotychczas rozdysponowanych środków. Następnie swoją prezentację o questach na terenie Doliny Grabi przedstawiła Anna Doliwa, a na zakończenie Pani Renata Jesionowska-Zawadzka opowiedziała o wybranych projektach zrealizowanych na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.