Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD "Dolina rzeki Grabi" serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8  w dniu 19 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 16:30.

Celem posiedzenia będzie m.in. zbadanie gospodarki finansowej LGD "Dolina rzeki Grabi" za rok 2017.

                                                                          Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                                        LGD "Dolina rzeki Grabi"

                                                                      /-/ Anna Szczepanik