Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 19 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 16:00.

Proponowany program zebrania:

  1. Podjęcie decyzji w sprawie zwołania posiedzenia Walnego Zebrania i określenia terminu.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności LGD „Dolina rzeki Grabi” za 2017 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  4. Sprawy różne.