Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1. opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.

2. realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,

3. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

6. rozwój edukacji na terenach wiejskich,

7. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:

a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
b) poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

 

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś73
Wczoraj209
Bieżący tydzień73
Bieżący miesiąc1293
Wszystkich610246