Arkusz zgłoszenia gospodarstwa do konkursu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
Regulamin konkursu