TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach

 

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Łask

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Łopatki

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 23.05.2011 - 29.02.2012

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 29 995,45 zł

 

WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA: 17 073,95 zł

 

WYPŁACONE ŚRODKI: 17 073,95 zł