TYTUŁ PROJEKTU: Organizacja dożynek gminnych w miejscowości Teodory (Gmina Łask) w dniu 11.09.2011 r.
NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Łask
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Teodory
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 23.05.2011 - 29.02.2012
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 751,19 zł
WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA: 4 158,43 zł
WYPŁACONE ŚRODKI: 4 158,43 zł