TYTUŁ PROJEKTU: Organizacja XVI Jarmarku Łaskiego w dniu 19.05.2012 r. w Łasku
NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Łask
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Łask
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 15.03.2012 - 31.07.2012
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 953,89 zł
WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA: 24 699,00 zł
WYPŁACONE ŚRODKI: 24 699,00 zł