TYTUŁ PROJEKTU: Przygotowanie placówki twórczego działania do prowadzenia artystycznych warsztatów ceramicznych i jej promocji oraz zorganizowanie pleneru edukacyjno-integracyjnego i wystawy podsumowującej warsztaty
NAZWA WNIOSKODAWCY: Lesińska Donata Maria
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Orpelów-Numerki 36, gmina Dobroń
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2011 - 12.12.2011
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  
WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA:  
WYPŁACONE ŚRODKI: 23 919,19 zł

 

W ramach projektu powstałą w pełni wyposażona pracownia ceramiczna dostępna dla dzieci i dorosłych oraz osób chętnych w kształceniu się i rzemiośle ceramika garncarza. W ciągu roku przeprowadzonych zostało ponad 80 warsztatów.