Rada Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem decyzyjnym.

Kompetencje Rady:

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Powoływanie Rady:

Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania.

Skład Rady:

Rada w 44% składa się z przedstawicieli sektora społecznego, w 33% z przedstawicieli sektora gospodarczego, pozostałe 22% stanowią przedstawiciele sektora publicznego. Skład Rady liczy 9 osób.

Każda gmina ma po 1 przedstawicielu w składzie Rady.

W skład Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wchodzą:

  1. Przewodniczący - Bronisław Węglewski (gmina Buczek / sektor publiczny)
  2. Członek Rady- Małgorzata Kmin (gmina Dłutów / sektor gospodarczy)
  3. Członek Rady - Robert Jarzębak (gmina Dobroń / sektor publiczny)
  4. Członek Rady - Małgorzata Rojek (gmina Drużbice / sektor społeczny)
  5. Członek Rady - Czesława Knul (gmina Łask / sektor społeczny)
  6. Członek Rady - Ewa Sowała (gmina Sędziejowice / sektor gospodarczy)
  7. Członek Rady - Małgorzata Frąckiewicz (gmina Widawa / sektor społeczny)
  8. Członek Rady - Adam Baczyński (gmina Wodzierady / sektor społeczny)
  9. Członek Rady - Robert Świerczyński (gmina Zelów / sektor gospodarczy)

 

 Uaktualniony  Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"

 

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś219
Wczoraj202
Bieżący tydzień2296
Bieżący miesiąc6408
Wszystkich570366