TYTUŁ PROJEKTU: Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz

 

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Dobroń

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Barycz

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 20.04.2010 - 19.04.2011

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

 

WARTOŚĆ PROJEKTU REFUNDOWANA:

 

WYPŁACONE ŚRODKI: 20 787,05 zł

 

W ramach zrealizowanego projektu wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską w miejscowości Barycz. Prace remontowe objęły: roboty malarskie, wykonanie lamperii, wymianę parapetów oraz budowę podestu scenicznego. Zakupiono m.in. wyposażenie kuchni, karnisze, firanki, obrusy.
Projekt przyczynił się do integracji społeczności mieszkańców Baryczy oraz przyległych miejscowości.