ROK 2019

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

pobierz dokument 


ROK 2018

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

pobierz dokument 


ROK 2017

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

pobierz dokument 


ROK 2016

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

pobierz dokument 


ROK 2015

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

pobierz dokument


ROK 2014 

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

pobierz dokument


ROK 2013 

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

pobierz dokument


ROK 2012

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

pobierz dokument


 ROK 2011

 

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

pobierz dokument


 ROK 2010

 
Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

pobierz dokument


 ROK 2009


Sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

pobierz dokument