AKTUALIZACJA FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY NA OPERACJE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ORAZ WZÓR ANEKSU DO UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY ZAWARTYCH NA WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020z dnia 21 grudnia 2020r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzór ww. formularza, zgodnie z art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór aneksu

Umowa_19_2_P_5z_20201221.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_5_OswMalz.pdf

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO.pdf

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś29
Wczoraj339
Bieżący tydzień2031
Bieżący miesiąc6129
Wszystkich680630