ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ZARZĄDU

Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 13 października 2020 roku /wtorek/ o godzinie 16:00.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD „Dolina rzeki Grabi” na lata 2014-2020.
2. Przyjęcie Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.
3. Przyjęcie Harmonogramu realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja).
4. Przyjęcie Harmonogramu realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.
5. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu szkoleń.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2021.
7. Sprawy różne.