ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

Przewodniczący Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" zaprasza na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza posiedzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, której powierza się obliczenie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy.
6.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady
 
LGD "Dolina rzeki Grabi"
 
/-/ Bronisław Węglewski