"A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!" Jan Paweł II
 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP Janiny Kosman
 
Pomysłodawczyni i współzałożycielki Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi". Wieloletniej zastępczyni Burmistrza Łasku, lokalnej społeczniczki i animatorki wielu działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
 
                                                       

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje.

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada

oraz członkowie i pracownicy

Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”