W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem pomocy jest Pani Paulina Kosiorowska – Gorządek prowadząca działalność gospodarczą KLIMPOWER, która dzięki wsparciu ze środków programu doposaży prowadzoną firmę w urządzenia ulepszone technologicznie, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy sprężarek oraz ich akcesoriów z przeznaczeniem do sprzedaży klientom indywidualnym oraz firmom.

Rozwijana działalność funkcjonuje na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, przyczyniając się tym samym do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz podniesienia jakości świadczenia usług na rynku lokalnym na jak najwyższym poziomie.

Otrzymana kwota pomocy wynosi: 25 000,00 złotych.