W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wśród osób, które podpisały umowy jest również Pan Jacek Wolniewski, który w ramach otrzymanego wsparcia otworzy zakład mechaniki pojazdowej specjalizujący się w naprawie i regeneracji rozruszników samochodowych. Kwota pomocy w wysokości 100 000 zł zostanie w całości przeznaczona na zakup specjalistycznych maszyn. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.