ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

Przewodniczący Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” zaprasza na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, które odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek) o godz. 16:00 w siedzibie LGD przy ul. Słowackiego 14 lok. 8 98-100 Łask. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie Sekretarza posiedzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, której powierza się obliczenie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. Ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 5/2019”.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                           LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                                                                            /-/ Bronisław Węglewski