W dniu 18 lutego 2020 r. w Kolumna Park Hotel***, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, które otworzyła prezes zarządu – Anna Doliwa.

Podczas Walnego Zebrania podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia: sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz udzielono absolutorium ustępującym członkom Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”.

Następnie odbyły się wybory do władz LGD na kolejną 4 letnią kadencję 2020-2024.

W skład władz LGD „Dolina rzeki Grabi”, które ukonstytuowały się 18 lutego 2020 r. weszli:

Zarząd:

 1. Prezes - Anna Doliwa (gmina Zelów)
 2. Wiceprezes – Wiktor Śpionek (gmina Dłutów)
 3. Skarbnik - Jadwiga Ratajczyk (gmina Buczek)
 4. Sekretarz - Anna Jurek (gmina Dobroń)
 5. Członek Zarządu – Anna Piórek (gmina Widawa)
 6. Członek Zarządu - Jadwiga Pokora (gmina Łask)
 7. Członek Zarządu - Jadwiga Porada (gmina Wodzierady)
 8. Członek Zarządu – Alicja Stępień (Gmina Sędziejowice)
 9. Członek Zarządu – Łukasz Bartosik (gmina Drużbice)

Rada:

 1. Przewodniczący - Bronisław Węglewski (gmina Buczek / sektor publiczny)
 2. Wiceprzewodniczący - Robert Jarzębak (gmina Dobroń / sektor publiczny)
 3. Członek Rady - Małgorzata Frąckiewicz (gmina Widawa / sektor społeczny)
 4. Członek Rady- Małgorzata Kmin (gmina Dłutów / sektor gospodarczy)
 5. Członek Rady – Dagmara Moczkowska (gmina Drużbice / sektor społeczny)
 6. Członek Rady - Czesława Knul (gmina Łask / sektor społeczny)
 7. Członek Rady - Ewa Sowała (gmina Sędziejowice /sektor gospodarczy)
 8. Członek Rady - Adam Baczyński (gmina Wodzierady / sektor społeczny)
 9. Członek Rady – Katarzyna Sękowska (gmina Zelów / sektor gospodarczy)

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Anna Szczepanik (gmina Dobroń)
 2. Wiceprzewodniczący – Wojciech Pajewski (gmina Zelów)
 3. Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Banaś (gmina Dłutów)
 4. Członek Komisji Rewizyjnej - Janina Gruszczyńska-Wilińska (gmina Łask)
 5. Członek Komisji Rewizyjnej – Wiktor Komorowski (gmina Sędziejowice)
 6. Członek Komisji Rewizyjnej - Tomasz Grobelny (gmina Wodzierady)
 7. Członek Komisji Rewizyjnej - Andrzej Zieliński (gmina Buczek)
 8. Członek Komisji Rewizyjnej - Wiesława Graczyk (gmina Drużbice)

W imieniu zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom LGD za owocną współpracę oraz obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie zarządzania Lokalną Grupą Działania „Dolina rzeki Grabi” przez kolejną kadencję 2020-2024.

 

                                                                                                      Prezes zarządu

                                                                                               LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                                                                       /-/Anna Doliwa

 

Poniżej znajduje się relacja z Walnego Zebrania wraz z prezentacją oraz publikacja ENSURE 

Prezentacja Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" Wyborczo-sprawozdawcze 

Publikacja ENSURE