Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach otwarta

W dniu 31 stycznia 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach. Remont świetlicy był współfinansowany m.in. ze środków LGD "Dolina rzeki Grabi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.