WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH INICJATYWY LEADER 

W dniu 9 grudnia 2019 r. zawarto kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 82 771,00 zł przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach, działającej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
Operacja polegać będzie na ogrodzeniu zbiornika wodnego oraz całego terenu rekreacyjnego otaczającego budynek OSP. W celu bezpiecznego przemieszczania się i użytkowania przez społeczność lokalną zostanie również utwardzony plac pomiędzy budynkiem a istniejącą altaną.