Przewodniczący Rady LGD „Dolina rzeki Grabi” zaprasza członków Rady na posiedzenie w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących naborów: 

Nr 4/2019 Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)

Nr 5/2019 Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)

Nr 6/2019 Wspieramy tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej)

objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Posiedzenie planowane jest na dzień 02.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w siedzibie LGD przy ul. Słowackiego 14 lok. 8 98-100 Łask.

 

Przewodniczący Rady

LGD „Dolina rzeki Grabi”

/-/ Bronisław Węglewski