ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ZARZĄDU

Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Słowackiego 14 lok. 8 w dniu 25 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 16:00.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie Harmonogramu realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 (aktualizacja) i 2020.
  2. Przyjęcie zaktualizowanego Planu szkoleń.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD „Dolina rzeki Grabi” na lata 2014-2020.
  5. Sprawy różne.