Uaktualniony Harmonogram realizacji Plan Komunikacji na rok 2019