Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego dotyczącego wykonania mapy turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" w ramach realizacji współpracy "Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzanie" w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego